Naprapatutdannelsen

Naprapatutdannelsen

 

Naprapatutdannelsen er en 4 år lang spesialistutdannelse innenfor manuell medisin. Studiet har sitt hovedfokus på anatomi, fysiologi, nevrologi, ortopedi, idrettsmedisin og naprapati. Halve studiet er på denne måten inndelt i humanbiologiske og medisinske studier, og den andre halvdelen omfatter spesialiseringen innenfor naprapati.

 

Studiet er lagt opp slik at det hele tiden jobbes praktisk ved siden av teorien og studentene utfordres kontinuerlig med praktiske og teoretiske prøver gjennom hele utdannelsen. Ved 2. termin begynner studentene å praktisere sine kunnskaper på pasienter ved studentklinikken. Her får studentene benytte seg av de behandlingsteknikker de har avlagt eksamen i, under veiledning av legitimerte naprapater.

 

En nyutdannet naprapat har derfor allerede fire års pasienterfaring når de avlegger siste eksamen og hovedoppgaven er levert.

 

Les mer om naprapatutdannelsen her.