Om naprapati

Naprapati

 

 

Ordet Naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse. Ordet er satt sammen av det tsjekkiske ordet "napravit", som betyr å korrigere, og det greske ordet "Pathos" som betyr lidelse. Naprapati er en manuell behandlingsform som tar sikte på å normalisere problemer i bevegelsesapparatet. Dette skjer med ulike behandlingsmetoder gjennom en kombinasjon av muskel- og leddbehandling

 

Som naprapater konsentrerer vi oss om å finne den underliggende årsaken til pasientens smerte. Vi behandler muskler, nerver- og leddplager ut ifra et helhetssyn.

 

Hva er egentlig naprapati?

 

Naprapati er en behandlingsform som bygger på manuell medisin. Med begrepet manuell medisin menes at man som naprapat bruker hendene for å undersøke og behandle dysfunksjoner i menneskets bevegelsesapparat; det vil si muskler og skjelett som igjen påvirker kroppens nervesystem.

 

Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler. Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med god kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon. Denne tanken ligger til grunn for naprapatien og kan betegnes som selve kjernen. Funksjon er et sentralt begrep for naprapaten i både undersøkning og behandling. En forandret eller nedsatt funksjon, for eksempel bevegelse, kan påvirke fysiologiske mekanismer i kroppen som i sin tur kan gi ulike smertetilstander.

I behandlingen bruker naprapaten ulike behandlingsmetoder der leddspesifikke teknikker i form av manipulasjon og mobilisering kombineres med ulike typer av muskelbehandling. Eksempler på dette er tøying av muskler, behandling av triggerpunkter og massasje. Hjemmeøvelser, rehabiliterende trening og ergonomisk rådgivning er også en del av behandlingen.

Kort oppsummert er naprapatien en behandlingsmetode der du først tilbakestiller funksjonen i muskler og skjelett, for deretter å følge opp og hjelpe til, slik at pasienten får de beste mulighetene til å forebygge fremtidige problemer.

Naprapaten behandler både muskler og ledd for å få en mer funksjonell og bevegelig kropp.

 

Naprapatene er den dominerende grenen innen manuell medisin i Norden. I både Sverige og Finland får man offentlig godkjennelse etter et femte turnusår hvor det blant annet inngår sykehuspraksis. I Sverige og Finland finnes det i dag over 1200 naprapater. I Norge finnes det over 300. Vi naprapater regner med at det bare er ett tidsspørsmål før naprapatien godkjennes i Norge.

 

Hva behandler naprapaten?

 

Naprapaten behandler ulike typer funksjonsforstyrrelser samt smertetilstander i bevegelsesapparatet. Når noe ikke fungerer som det skal i kroppen registreres dette via nerve, muskel og skjelettsystemet ofte som smerte.

Eksempler på tilstander som behandles

effektivt er: stiv nakke, hodepine, lumbago,

ischias, musearm, skulder-, kne- og achilles-

problemer.