Slitasje og forkalkninger i skulderen

Slitasje og forkalkning i skulderleddet

 

Slitasje og forkalkning i skulderleddet er svært vanlig hos middelaldrende og eldre mennesker. Dette er naturlige aldersforandringer og har flere ulike årsaker. Hos eldre skal det også mindre til før skulderen overbelastes. Typisk er det at smertene utvikler seg gradvis over tid, deretter kommer og går for så å bli mer og mer plagsomme.. En slik tilstand kan forbedres, og i noen tilfeller leges helt. Det er helt avgjørende med en korrekt diagnose for å få en mest mulig effektiv behandling.

 

Naprapaten utfører alltid en grundig klinisk undersøkelse etter å ha hørt sykehistorien, før behandling iverksettes for å normalisere bevegelsen og stabiliteten

i skulderen samt minske smertene.

 

Slitasjen er det dessverre lite å få gjort noe med, men

med riktig behandling vil man oppnå bedret funksjon i

skulder samt at smertene reduseres betraktelig.

Tabletter og sprøyter vil i dette tilfellet kun ha en

forbigående effekt. Det viser det seg at gjenopptrening

av muskler og sener og opplæring i riktig bruk av

skulderen har den beste effekten. Forskning har vist at

trening er å foretrekke fremfor operasjon.

 

Kvil Naprapati i samarbeid med Actic treningssenter Hamar kan hjelpe deg i gang med forebyggende så vel som rehabiliterende treningsøvelser. Hvis derimot trening ikke hjelper og resultatene uteblir, så vil våre naprapater henvise deg for videre vurdering.