Skuldersmerter

Skuldersmerter

 

Sliter du med smerte i skulderen, utstrålende smerte Spør oss om dine skuldersmerter!

til mellom skulderbladene, rundt overarmen eller helt

ned i fingrene? Naprapatene i Kvil Naprapati hjelper

deg med dette. Med en grundig sykehistorie og

undersøkelse ved klinikken avdekker vi hvor smertene

kommer fra. Det er ikke alltid slik at årsaken og

smertene sitter på samme sted, og det er viktig å

behandle årsaken for å få bukt med smertene.

 

Smerter i skulderen er svært vanlig og kan ha flere

forskjellige årsaker som våre naprapater kan undersøke,

diagnostisere og behandle. Alle armbevegelser er

avhengige av en god, normal rytmisk bevegelse mellom

skulderblad, rygg, krageben og skulder. Dersom

skuldermekanikken ikke fungerer, kan dette gi

feilbelastninger i nakke, rygg, skuldre og armer. De

vanligste skulderlidelsene oppstår enten ved en akutt

skade eller feilbelastning over tid. Skulderbladenes

stilling og støttemuskulatur spiller en spesielt viktig rolle

ved alle armbevegelser. Ensidige arbeidsstillinger gjør

at armene lett blir holdt litt ut fra siden av kroppen, med

runde, fremoverbøyde skuldre. I denne stillingen mister

skulderbladet sin muskulære støtte, de små, stabiliserende

skuldermusklene overbelastes og det kan bli trangt for

senene som går innunder kragebenet frem til selve

kuleleddet i skulderen. Over tid kan dette medføre betennelse

og slitasjeforandringer i sener og ledd.

 

Etter en undersøkelse hos oss kan vi mistenke tilstander som muskulære plager, frossen skulder, irritasjon i leddkapsel eller slimpose, senebetennelse også kalt tendinopatier rundt skulder, skulderbue og skulderblad. Det kan også være innklemming av nerver lokalt i skulderen eller utstrålende smerte fra nakken. Ut i fra hvor vi bedømmer at smertene kommer fra legger vi opp en behandling for å korrigere årsaken til dine symptomer.

 

Behandling av skulder skjer i de fleste tilfeller med

massasje, pressur av triggerpunkter i muskulaturen,

tverre friksjoner av sener og senefester og

nålebehandling. Det er ikke alltid vi benytter alle

teknikkene, men velger ut en kombinasjon som er

tilpasset hver enkelt tilstand og pasient. Rehabilitering

er også viktig for å få bukt med skuldersmerter på sikt,

men i første rekke starter man som oftest med

behandling for å dempe smertene. Bakenforliggende

årsaker må selvsagt man også ta med i betraktning,

og i mange tilfeller oppstår smerter i skulderen som følge

av kroppsholdning, ergonomi på jobb og overbelastning.

 

Les mer om de ulike skulderdiagnosene i menyen til venstre.