Whiplash

 

Whiplash

 

Whiplash også kalt nakkeslengskade, er definert som symptomer fra nakke på grunn av en bløtdelsskade, dvs skade på muskler, sener, leddbånd og leddkapsel, samt mellomvirvelskiver.. Ofte forårsaket av bilulykker. Typiske symptomer er smerter og stivhet i nakke, eventuelt også hodepine og svimmelhet.

 

Dersom skaden er så kraftig at det også blir bruddskader eller forskyvninger i ledd, eller skader i nervesystemet, regnes det som alvorlig nakkeskade og defineres derfor ikke som nakkeslengskade.

 

Nakkesleng forbindes typisk med påkjørsel bakfra. Her får hodet et kraftig og uventet kast bakover, for deretter et tilsvarende kast fremover. Lignende skader kan også forekomme ved sidekollisjoner. I tillegg er det ikke uvanlig ved fall på ski eller snøbrett, samt fall i for eksempel hoppbakke.

 

Ved kraftig kast på hodet får nakkevirvelsøylen en tilsvarende kraftig bøy bakover. Dermed får alle bløtdelene på forsiden av virvelsøylen en overstrekk. Dette kan føre til strekk av sener eller muskelfibre, som igjen kan utvikle en lokal nerveirritasjon og hevelse rundt området, på linje med akutte nakkesmerter eller nakkekink. Det kan sammenlignes med overstrekk i eksempelvis en ankel. Når hodet i neste øyeblikk kastes fremover, kan man få tilsvarende vevsskader i bløtdelene på baksiden av nakkevirvlene. Alle vet at en ankel kan være stiv og smertefull i lang tid etter et overtråkk. I nakken er det på akkurat samme måte, men plassforholdene er trangere i nakken, og området er også mer ømfintlig. Derfor kan ganske små vevskader i enkelte tilfeller føre til relativt mye plager.

 

Som ved andre akutte skader er det fornuftig å unngå unødige belastninger mot nakke de første dagene etter skade. Dette gir kroppens egne reparasjonsmekanismer rom for å arbeide mer effektivt. I denne perioden kan det også være behov for smertelindrende behandling.

Etter få dager er det svært viktig å bevege seg og bruke nakken så normalt som mulig. Angst for å bevege nakken hindrer skaden i å lege optimalt. Derfor, kan det være svært gunstig med naprapatbehandling i starten for å normalisere bevegelse, samt stimulere skadet vev til å lege og lindre pasientens smerteopplevelse.

 

Forskning viser at bevisst tidlig bruk av nakken kan være den viktigste faktoren for å forebygge et kronisk forløp av tilstanden. Passiviserende behandling gir langsommere bedring.

 

I følge statistiske tall er det beregnet at alle som utsettes for skader som kunne medføre nakkeslengplager, er det bare 3-5% av alle som faktisk får plager. Av disse vil ca. 90% bli kvitt sine plager i løpet av 6 måneder. Naprapaten vil også kunne bistå med rehabiliterende øvelser for å skape stabilitet rundt det aktuelle området.