Hofte og lyskeplager

Hofte og lyskesmerter

 

Spør oss om dine hofte // lyskesmerter!

Hofteleddet består av hofteskål, som er en del av

bekkenbeinet, samt lårbeinets hoftekule. Både

hofteskålen og hoftekulen er «kledd» med glatt brusk

som sikrer at bevegelser foregår med minst mulig

friksjon og motstand.

Muskel- og skjelettlidelser er svært utbredt og kan

medføre betydelige smerter. Smerter i hoften kan være

svært plagsomt og kan gi store problemer med å

fungere i daglig- og i arbeidsliv, som igjen vil redusere

livskvaliteten. Over 40% av sykefraværet skyldes plager

i muskler og/eller skjelett. Til sammen koster dette

samfunnet rundt 72 milliarder årlig. Hoftesmerter kan

forekomme i alle aldersgrupper, men hofteslitasje og

refererte smerter er ofte plager som er forbundet med

aldersøkning.

 

Muskelbetennelser og lyskesmerter

forekommer hyppigst hos yngre mennesker.

Behandlingen hos våre terapeuter er

tilpasset alder og diagnose. Ofte vil benlengden også

undersøkes da den kan være en sammenheng mellom

hofte- og lyskesmerter og benlengdeforskjell.

 

Les mer om de ulike hofte og lyskeplagene i menyen

til venstre.