Fot og ankelsmerter

Fot og ankelsmerter

 

Spør oss om dine fot og ankelsmerter!

 

 

Akutte skader i ankelen forekommer meget hyppig.

Dette oppstår når muskler, sener eller leddbånd utsettes

for en plutselig belastning som er større enn det vevet

tåler. Akutte skader oppstår oftest som følge av uhell,

men kan også skyldes overtrening som svekker

skadestedet på forhånd slik at det blir mer sårbart for

en akutt skade.

 

Ankelleddet er et hengselledd og består av fire ben:

skinnbeinet (tibia), leggbeinet (fibula), hælbeinet

(calcaneus) og vristbeinet (talus). Leddet gjør det mulig

å bøye, strekke, vri og rotere ankelen. Leddet har

dermed større bevegelsesfrihet enn et rent hengselledd

(for eksempel kneet). Ankelleddet har sterke leddbånd

på begge sider og disse leddbåndene spiller en viktig

rolle for selve stabiliteten i ankelen. På yttersiden av

ankelen deler leddbåndet seg i tre deler. Disse binder

sammen leggbeinet med vristbeinet og hælbeinet.

Båndet på innsiden sørger for forbindelse mellom

skinnebeinet og vristbeinet. Leddkapselen forsterker

stabiliteten i leddet sideveis. Ankelleddene er meget utsatte

for skader fordi de er ganske bevegelige og belastes med hele kroppens tyngde.

 

Det er estimert at nærmere 200 000 nordmenn skader ankelen hvert år.

Skade på de ytre leddbåndene i ankelen er den vanligste skaden blant idrettsutøvere og utgjør ca 40% av alle skader i fotball, håndball og basketball. Den vanligste skademekanismen er gjennom hva som kalles inversjon, det vil si at man tråkker forkjært slik at foten vris innover og nedover, noe som strekker leddbåndene på yttersiden av ankelen med en betydelig kraft og forårsaker skade. Dette oppstår oftest ved landing etter hopp, vending og løping. Skadeomfanget avhenger av hvor stor del av leddbåndet som blir skadet. Det er sjelden at båndene ryker helt av, vanligvis er det deler av leddbåndet som ryker.