Strålesmerter

Utstrålende smerter i arm

 

Smerter som stråler ned i armen og i noen tilfeller helt ut i fingrene kan ha flere ulike årsaker. Viktig er det at både håndledd, albueledd, skulderledd, muskler og ikke minst nakke blir undersøkt grundig for å lokalisere smertekilden. Våre naprapater gjennomfører ortopedisk og nevrologisk undersøkelse for å

kartlegge problemstillingen. Ved å teste nervenes evne til å gi svar på følelsen i huden, muskelstyrke, muskelreflekser, koordinasjon osv, vil vår naprapat være i stand til å finne årsaken til problemet.

 

I enkelte tilfeller vil det være ønskelig å utrede videre ved hjelp av billeddiagnostikk som røntgen, CT, MR eller ultralyd. Naprapaten vil i såfall ta kontakt med din lege. Det er alltid viktig med korrekt diagnose for å iverksette riktig og effektiv behandling.

 

Skulle vår naprapat mene at du har bedre effekt av annen type behandling vil terapeuten henvise deg videre til andre manuelle behandlere eller kyndig legepersonell. Slik som fysioterapeut, kiriopraktor, manuell terapeut eller evt. lege/ortoped.