Spenningshodepine

 

Spenningshodepine

 

Spenningshodepine utgjør mer enn 75 % av den hodepinen det søkes hjelp for. Rundt halvparten av alle tilfeller med spenningshodepine er nakkesmerte involvert. Les mer om nakkesmerte her.

 

Spenningshodepine oppleves ofte som et stramt bånd rundt hodet, eller en trykkende følelse i hodet - som å ha på seg en trang hjelm. Ofte kan det også starte som spenninger i nakken for så å "krype" oppover i hodet. Hodepinen kan være fraværende på morgenen og blir som regel mer intens utover dagen. Spenninger i de dype musklene øverst i nakken er ofte årsak til denne typen av hodepine, man kan også se nedsatt bevegelighet i de øvre nakkeleddene.

 

Diagnosen baserer seg på beskrivelsen av de typiske symtomene og sykehistorien til pasienten. Denne er svært viktig for å uteslutte andre diagnoser. Ved en klinisk undersøkelse av nakkens funksjon og bevegelighet stiller naprapaten sin diagnose. Typiske funn er ømhet i muskulatur og ømme punkter som i visse tilfeller kan stråle ut identisk i det området hodepinen er lokalisert.

 

Årsaker

Fysisk eller psykisk stress er ofte en utløsende faktor for spenningshodepine. Langvarig statisk arbeid foran data kan også være en bidragende årsak til at man får vondt i hodet. Brist på søvn eller sammenbiting av kjeve på dagtid, eller natterstid kan gi denne type hodepine..

Andre årsaker kan være nedsatt syn som ikke er

korrigert, dehydrering ved for lavt væskeinntak, eller

dårlig ergonomi som gir en ugunstig belastning på

nakken.

 

Behandling

Tilstanden behandles oftest med en kombinasjon av

massasje, triggerpunktsbehandling og muskeltøying. I

de tilfeller der bevegeligheten i nakkeleddene er

innskrenket er manipulasjon eller mobilisering en del av

behandlinger. I noen tilfeller vil nåler være effektivt for å

få ned spenningene i muskulaturen. Deretter vil naprapaten hjelpe deg å finne årsaken til hodepinen, samt hjelpe deg med øvelser for å styrke nakkens muskulatur, eller bedre din ergonomi for å forhindre residiv.