Hodepine

 

Hodepine

 

Det er mange ulike årsaker til hodepine. Det er derfor viktig for oss som naprapater å finne frem til årsaken. De vanligste typer hodepine vi ser er spenningshodepine (tensjonshodepine), migrene og cervikogen hodepine.

 

De fleste hodepineformer behandles fortsatt

medikamentelt hos fastleger, men nyere forskning viser

nå at spesialister innen muskel-skjelett og neurologiske

lidelser som naprapater, kan ha like god effekt som

forebyggende medikamentell behandling på migrene.

Forskningen viser også god behandlingseffekt på de

andre hodepinetypene.

 

Naprapaten vil spørre etter hvor hodepinen er lokalisert,

om den er kronisk eller anfallspreget, hvordan smerten

er og hva som kan utløse eller forverre hodepinen. På

bakgrunn av sykdomshistorien og undersøkelser vil det oftest finnes en sannsynlig årsak til hodepinen.

 

Den vanligste formen er spenningshodepine (tensjonshodepine) som skyldes muskulære eller psykiske spenninger. Man kan også ha cervikogen hodepine, som skyldes forandringer i nakkens ledd og hinner. Smertene vil da normalt være lokalisert til både nakke og hode, evt skulder på ene siden.

I disse tilfellene vil naprapati som behandlingsform være svært effektivt.