Cervikogen hodepine

 

Cervikogen Hodepine

 

Cervikogen hodepine skyldes feilfunksjoner i nakkens ledd og hinner som gir ensidig hodepine. Den har mange av de samme karakteristikkene som ved migrene og kan derfor ofte være vanskelig å differensiere. En av forskjellene er at pasienter med cervikogen hodepine ikke responderer på medikamentell behandling. Det er også den hodepinetypen som forstås best og behandles lettest. Hodepinen er typisk ensidig, den er oftest mest uttalt i bakhodet med utstråling mot øyet eller tinning, samt mot skulder og arm.

 

Forekomsten av cervikogen hodepine er vanskelig å anslå da tilstanden har mange ulike definisjoner, men anslagsvis har 15 % av Norges befolkning hodepine som stammer fra nakken. Det er fortsatt uklart om nakkeslengskader er en sentral årsak til denne type hodepine.