Øresus - tinnitus

 

Øresus/tinnitus

 

Øresus eller tinnitus er en lydopplevelse som bare du registrerer, uten at det er noen ytre lydkilde og uten at du er hallusinert eller forvirret. Det kan arte seg

som lett sus, surr, brusing, motorlyd eller pipetoner, og

kan være ledsaget av hørselstap. Noen opplever denne

støyen som høyfrekvente eller lavfrekvente toner.

Øresusen kan være meget sjenerende, og kan være

ensidig eller dobbelsidig, konstant eller periodisk.

 

De fleste oppsøker i første omgang øre-nese-

halsspesialist. Dersom det ikke finnes noen kjent årsak

til symtomet er det flere som velger å prøve konservativ

behandling, som naprapati.

Øresus har flere ulike årsaker, og i visse tilfeller kan det

skyldes muskulære spenninger eller foralkninger i nakkens og kjevens ledd og muskulatur. Da vil ofte naprapati-behandling ha en god effekt.