KISS - KIDD

KISS KIDD

 

HVA ER KISS?

 

Øvre nakkeledd indusert symmetriforstyrrelse

Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störung

Kinematic Imbalance due to Suboccipital Strain

 

Begrepet KISS er en «øvre nakkeledd induserte symmetriforstyrrelse»,som viser til sammenhengen mellom en feilfunksjon i de øvre nakkeledd og en forstyrret motorisk utvikling.

 

Normalt kan barnet tåle de store belastninger som den utsettes for ved en fødsel. Utsettes nakken for et uhensiktsmessig drag eller en vridning, kan det oppstå forstyrrelser og spenninger i nakken. Den øvre delen av nakken har størst bevegelighet i ryggsøylen og er dermed mest sårbar.

 

Uheldig kraftpåvirkning kan være følgende:

 

- Bruk av sugekopp

- Bruk av tang

- Måtte ‘presses ut’ med ekstra trykk på magen

- Har blitt utsatt for manuelt drag (vanskelig skulderforløsning)

- Er født ved keisersnitt, både planlagt og hastekeisersnitt

- Er født med ansiktet først (stjernekikker)

- styrtfødsel

- Setefødsel

- Fødselsvekt større enn 4000 g

M.m.

Typiske tegn og symptomer

 

Utrøstelig skrik, som lett kan forveksles med kollikk. Typisk for kollikk-gråt er at barnet gråter etter et måltid, gråten avtar etter en rap, gulp, promp eller avføring

 

Barnet ligger i en tvangsstilling, som populært kalles en favorittside. Ofte ligger de som en C (banan) eller med hodet bakover i en overstrekk.

 

Barnet er ofte urolig og utilfreds.

 

Barnet har vansker rmed å ligge på magen og dette kan forstyrre kroppskontakten, da det blir et problem å ligge mage mot mage og kunne smyge seg inntil mor/far (når kroppslig nærhet utløser ubehag).

 

- Asymmetrisk motorisk utvikling

- Asymmetrisk hofteutvikling

- Asymmetrisk hodefasong og en evt ansiktsasymmetri

- Forstyrret søvn

- Lett utløsbar skrekkrefleks (Mororefleks)

- Nedsatte sensoriske erfaringer

- Ammeproblemer

- Gulper mye

- Forstoppelse

- Forsinket motorisk utvikling

 

Har barnet ditt noen av de nevnte symptomene kan det lønne seg å sjekke ut om det kan være en kiss-problematikk. Undersøkelsen og behandlingen er smertefri for barnet. I de fleste tilfeller kan man raskt bidra til en bedring av symptomene f.eks. ammingen blir mindre stressende, barnet sover lenger og det kan lettere bevege nakken i alle retninger.

 

Utrøstelig skrik

Har man med et skrikende barn å gjøre, kan det være lurt å sjekke om barnet har problemer med å bevege nakken fritt. Dette er spesielt viktig om det har blitt brukt sugekopp, tang, keisersnitt eller om det har oppstått andre traumatiske komplikasjoner under fødselen. Om man finner ut av årsaken til gråten, kan man ofte redusere stressnivået betraktelig. Ikke alle barn som gråter har kollik. ( iflg. Internasjonale studier er det kun 5%)

 

Tvangsstilling/yndlingsstilling

Ser ikke barnet like mye til begge sider, er det vanligvis ikke tilbud på stimuli som har skylden for dette. Årsaken til dette kan være en nedsatt bevegelighet i de øvre nakkeledd. Barnet vil se mot begge sider men får det ikke til.

 

Motorisk uro og lett utløsbar skrekkreflex

De øvre nakkeledd er en viktig del av balansesystemet. Er det ikke en fullgod bevegelighet i nakken kan det være vanskelig å finne ro og stabilitet i kroppen. Barnet virker ofte motorisk urolig og skvetter lett. Har barnet dårlig stabilitet og kontroll er det lettere at barnet skvetter til og slår ut med armene. Dette gjelder mest for barn fra 3 måneders alder.

 

Vansker med å nyte kroppslig nærhet, å kunne ligge mage mot mage med blikkontakt

 

Har man en ”kink” i nakken er det ikke så lett å kose og smyge seg inntil mors/fars bryst. Det skaper heller ubehag og dårlig erfaring med kroppslig nærhet. Ofte blir disse barna bært rygg mot mage, slik at barnets ansikt er vendt ut mot omverdenen. Dette går på bekostning av den gode nærheten. Tilknytningsprosessen kan forstyrres og det oppstår stress istedenfor kos .

 

Asymmetrisk motorisk utvikling og asymmetrisk hofteutvikling

Ensidig bruk av arm og ben kan være en følge av en nedsatt bevegelighet i de øvre nakkeledd og dette kan videre gi en asymmetrisk utvikling.

 

Det kan selvfølgelig være andre årsaker til et ensidig mønster.

 

Asymmetrisk hodefasong

Hodeskallen til en baby består av brusk, som kan ligne et puslespill, der mange deler henger sammen gjennom hinner, vev og hud. Dette gjør hodeskallen lett formbar, dvs at hodefasongen formes i forhold til hvordan barnet beveger hodet. Er det ikke mulig for barnet å bevege hodet fritt mot begge sider vil hodefasongen bære preg av dette og bli avflatet.

 

I tillegg kan det oppstå en ansiktsasymmetri.

 

Forstyrret søvn

Har babyen ikke god nok bevegelighet i nakken kan det gå utover søvnkvaliteten. Barnet har vanskelig for å finne roen og tilpasse seg underlaget. En lett utløsbar skvetterefleksen kan også forstyrre søvn. Barnet våkner mange ganger i løpet av natten eller bråvåkner med et hyl. Det er ofte vanskelig å sove sammenhengende.

 

Forstyrrede sanseerfaringer

Oversensibilitet eller motsatt, nedsatt sensibilitet kan oppstå ved KISS. F.eks. barnet har tydelig ubehag når man trer på en genser over hodet eller setter på en lue. Barnet liker ikke å bli tatt på i nakken og ofte kan de gnisse bakhodet ned i underlaget. Sensibel for berøring, liker ikke å bli “herjet” med, er var for lyder og lys osv.

 

Ammeproblemer og gulping

Spiseproblemer kan være en følge av KISS., da kjeve og nakke påvirker hverandre. En nedsatt bevegelighet i de øvre nakkeledd kan gjøre det vanskelig å benytte seg av en god suge- og svelgeteknikk. Hvis barnet ser mest til en side, er det ofte vanskelig å amme på det ene brystet. Har barnet derimot en overstrekk av nakken, kan det være vanskelig å få til ammingen på begge sider.

 

Barnet kan også gulpe mye.

 

Det kan selvfølgelig være andre årsaker til disse problemene.

 

Forstoppelse

KISS kan påvirke det vegetative nervesystemet som bl.a.påvirker mage- tarmsystemet. Den 10. Hjernenerven, Nervus Vagus, kan bli påvirket av nedsatt bevegelighet i nakken.

 

Motorisk utvikling

Barn med KISS når ofte de motoriske milepelene på et senere tidspunkt og med en dårlig motorisk kvalitet. Noen kan f.eks. hoppe over milepelene og blir «rumpeakere» i steden for å krabbe. Noen begynner å gå spesielt tidlig, for å kompensere for et ubehag som oppstår når de krabber med en feilfunksjon i nakken. Krabbing er en utmerket stimulering for core-muskulaturen som har betydning for god holding og god motorikk.

 

 

HVA ER KIDD?

- Øvre nakkeledd indusert dyspraksi og dysgnosi

Dyspraksi: “fumle-tumle-syndrom”, dvs. problemer med fin- og grovmotorikken, planlegge bevegelser, dosering av kraften osv.

Dysgnosi: problemer med automatisering av motorik

 

KIDD utvikler seg ofte hos barn med en ubehandlet KISS-symptomatikk. Barna er ofte preget av en asymmetri og en nedsatt integrering av sansene. De klarer ikke å utfolde seg fritt. De vil, men får ikke til.

 

«De fleste barn vokser seg ikke ut av skjevheten, men inn i den»

Virvelsøylen og i sær de øvre nakkeledd er ikke bare ansvarlige for god holdning og motorikk, men er et sanseorgan som spiller en viktig rolle i forhold til oppfattelse, bearbeiding og videreformidling av sanseintrykk.

 

Konsekvensene av en slik forstyrrelse kan vise seg på ulike måter:

 

 • Barn som er klossete
 • Strever med fin - og grovmotorikken
 • Dårlig koordinasjon
 • Hodepine
 • Konsentrasjonsvansker
 • Forstoppelse
 • Dårlig språkutvikling
 • Oppleves som hyperaktive og rastløse
 • Usikker balanse og kan ofte snuble
 • Passivitet
 • Lese- og skrivevansker

 

Barnet takler disse utfordringen på ulike måter. Noen barn trekker seg tilbake, andre blir «klassens klovn», mens andre igjen kan reagere med sinne og oppfattes som voldsomme. Det finnes mange forskjellige unnvikelses strategier.

 

I skolealder stilles det høyere krav til barnet og da kommer utfordringene tydeligere frem.. Det kan også vise seg i ferdigheter som forventes av barnet i ulike aldre f..eks. som å lære og spise med skje, snakke, gå i trapper, sykle på trehjulsykkel og tohjulsykkel osv.

 

Kilde: http://kiss-kidd.no/