Barn og gravide

Barn og Gravide

 

De fleste som er gravide opplever å få vondt i rygg

eller bekken i løpet av svangerskapet. Dette skyldes de

mange forandringer i kroppen som oppstår i løpet av

40 ukers svangerskap. Smertebildet varierer, men

mange føler at det går utover jobb og dagligdagse

aktiviteter, og har behov for behandling og veiledning.

Bekkenløsning, ryggsmerter, bekkenlåsning, hodepine

og nakke- og skuldersmerter, er noen av de vanligste

plagene gravide opplever gjennom svangerskapet.

Behandling hos naprapat er blitt mer og mer populær

for denne gruppen og gravide opplever ofte raskt

resultat.

 

Behandling av barn er en tilleggsutdanning Astrid og Kari hos Doktorgården Naprapati & Massasje har tatt. Du kan lese mer om behandlingen, og hva behandlingen går ut på under fanen KISS KISS og behandling av barn. Behandlingen for barn er for øvrig svært skånsom og ikke sammenlignbar med manuell behandling for voksne.