Bedrift og helseforsikring

Bedrift og Helseforsikring

Storebrand, Gjensidge, if, Tryg, Vertikal og Sparebank 1 har behandlingsforsikring/helseforsikring som godkjenner naprapatbehandling hos Kvil Doktorgården Naprapati & Massasje.

Dette vil si at vi kan ta imot kunder som har slik forsikring hos et av disse selskapene. Forsikringen gir refusjon for 6-24 naprapatbehandlinger per år. Dersom du ønsker å benytte forsikringen, enten den er gjennom bedrift eller privat, ta kontakt med forsikringsselskapet før du bestiller time hos oss.

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenom forsikringsavtaler kan Kvil naprapati tilby bedriftshelsetjeneste:

  • Undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettplager.
  • Ergonomiveiledning.
  • Individuelt tilpassede hjemmeøvelser (trening/tøyninger).
  • Naprapaten kommer ut til bedriftens lokaler med bærbar benk, eller behandling på klinikken i Hamar.

 

Vi vil hjelpe deg med å ta vare på de ansatte. Med behandling, arbeidsplassvurdering og veiledning kan vi bidra til å holde de ansatte friske. De vil føle seg ivaretatt, arbeidsmiljøet blir bedre og sykefraværet går ned.

Avtalen vil kunne tilpasses hver enkelt bedrift.

Sykefravær er dyrt for samfunnet og arbeidsgiveren.

Bedriftsavtale med en naprapatklinikk hvor det gis forebyggende behandling til ansatte har vært fradragsberettiget siden 2003. Naprapatens fokus ligger på å finne årsaken til smerten, i tillegg til å presentere forebyggende tiltak. En bedrift som ligger i forkant av sykemeldingene vil ikke bare virke profesjonell og framsynt. Den viser også omsorg for sine medarbeidere og øker trivselen ved bedriften.

Fakta om sykefravær:

 

- Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsak til sykefravær i arbeidslivet.

- I Norge har 40% av sykmeldingene en diagnose relatert til muskel- og skjelettplager.

- I tillegg kommer egenmeldinger.

- Omlag 20% av norske arbeidstakere rapporterer om alvorlige muskel- og skjelettplager.

- En tredjedel av uføretrygdene har årsak i muskel- og skjelettsykdommer.